உதவி மையம்: RUNDLL பிழை

வாசகரிடமிருந்து கேள்வி: எனது கணினியை துவக்கும்போது எனக்கு பின்வரும் செய்தி கிடைக்கிறது: “RUNDLL ஏற்றுவதில் பிழை ஏற்பட்டது: C:\Progra~1\mywebs~1\bar\1.bin\m3plugin.dll. குறிப்பிட்ட தொகுதியை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை." நான் Windows XP Pro மற்றும் SP3 உடன் வேலை செய்கிறேன். நான் இந்தத் திரையை அகற்றிவிட்டு எனது கணினியைப் பயன்படுத்தலாம், ஆனால் இது என்ன விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் என்பதை நான் இன்னும் அறிய விரும்புகிறேன்.

எங்கள் பதில்: முற்றிலும் அகற்றப்படாத நிரலை நீங்கள் நிறுவியிருக்கலாம். கோப்பு இனி ஏற்றப்படவில்லை என்பதை உறுதிப்படுத்தவும். தொடங்கு / இயக்கு என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். வகை msconfig மற்றும் கிளிக் செய்யவும் சரி. தொடக்க தாவலில், உள்ளீட்டைக் கண்டறியவும். இந்த தொடக்க உருப்படியைத் தேர்வுநீக்கி, MSConfig இலிருந்து வெளியேறவும். விண்டோஸ் எக்ஸ்பியை மறுதொடக்கம் செய்யுங்கள். உருப்படி இனி ஏற்றப்படவில்லை. பாதுகாப்பாக இருக்க, வைரஸ்கள் மற்றும் ஸ்பைவேர்களைச் சரிபார்த்து, உங்கள் கணினி சுத்தமாக இருப்பதை உறுதிசெய்ய முழுமையான ஸ்கேன் செய்யவும்.

தொடக்க உருப்படிகளை முடக்க MSConfig உங்களை அனுமதிக்கிறது.

அண்மைய இடுகைகள்